A CORUÑA

Logo cuadrangular

IC VIDA NUEVA A CORUÑA

Prs. ORKA ANABITARTE Y GISLAINE MOREIRA

+34 611 43 11 40

Rúa Sanjuro Carricante 7, Obuergo A Coruña

PONTEVEDRA

Logo cuadrangular

IC VIDA NUEVA VIDA NUEVA PONTEVEDRA

Pr. DELVA BARONE

+34 886 20 21 12

Av. de María Victoria Moreno 25, 36003-Pontevedra

VIGO

Logo cuadrangular

IC VIDA NUEVA VIGO

Prs. DANIEL OLIVEIRA Y CAMILA RIETH

+34 651 78 74 60

+34 615 61 97 59

Calle Asturias 40, 3º 36206, Vigo

VILAGARCIA DE AROUSA

Logo cuadrangular

IC VIDA NUEVA DE VILAGARCIA DE AROUSA

Pr. INÉS BATISTA

+34 619 67 90 87

Avda. López Ballesteros, 9 Vilagarcía de Arousa Pontevedra